Visszavárjuk
2019. 05. 31. 10:47

Tavaly decemberben egy kiáltványt fogalmaztam meg a közigazgatási bíróságokról szóló törvény államfői aláírása ellen. Áder János golyóstolla azonban gyorsabb volt, mint a miénk: mire feladtuk a levelet amit az esztergomi közélet sok szereplője aláírt, már alá lett írva a törvény. De fél év sem telt el, külső nyomás hatására a kormányzat máris visszavonja a jogszabályt.

A decemberi kiáltvány így szólt:

"Esztergomi polgárként…

…azt kérjük Áder János államelnök úrtól, hogy a jelenlegi formájában ne írja alá a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt.

A jelenlegi normaszöveg nem ad garanciát arra, hogy az Esztergomban felálló Felsőbíróság egy független, erős, a végrehajtói hatalmat korlátozni képes bírói hatalom központja lesz. Aggódunk, hogy enélkül városunk a független bírói hatalom porba döntésének eszközévé és helyszínévé válhat. Ha ez megtörténik, akkor az állammal, önkormányzatokkal folyó vitás ügyeikben igazságot és törvényességet keresők Esztergomot a gazsággal, törvénytelenséggel és a joguralom végső kiüresítésével fogják azonosítani.

Lokálpatrióta esztergomiként nem engedhetjük, hogy városunk ebbe a szerepbe belesodródjon.

A cél nem az, hogy a Felsőbíróság ne jöjjön létre Esztergomban. A cél, hogy a létrejövő Felsőbíróság erős, független, a végrehajtói hatalmat valóban korlátozni képes intézményként jöjjön létre Esztergomban."

Esztergom Önkormányzata haladéktalanul kérjen biztosítékot a kormányzattól, hogy az elindult folyamatok, a déli kanonoksor felújítása nem áll meg a politikai viták miatt! Az épületet fel kell újítani, a felújított épületnek pedig ha lehetséges közjogi funkciót kell adni: vissza kell hozni az Alkotmánybíróságot Esztergomba! Hiszen Esztergom, Szent István városa visszavárja...