Bennünk a létra

2019. 05. 18. 5:11

Szeretnék most egy kicsit a fontos dolgokról beszélni.

Egy sikeres, növekvő városról, ami Hazaváró Programjával magyar fiatalok tömegeit vonzotta vissza külföldről és az ország más részeiről. A kormányzati életkezdési, családvállalási támogatásokra okosan építve új közösségek, összességében egész városrészek épültek fel ott, ahol az önkormányzat saját tulajdonában lévő parcelláiból luxushaszon nélkül értékesített építési telkeket. A telkekkel való spekuláció helyett a városnak a hasznot hosszú távon a sok értékes ember letelepedése teremti meg.

Egy virágzó iskolavárosról, ami arra kényszerült, hogy új városrészeiben új óvodákat nyisson, sőt, egy régen bezárt iskolát is újra kellett nyitnia és aktívan küzd egy 300 éves hagyomány folytatásának lehetőségéért.

Egy hatékony városról, ahol megszűntek a közlekedési torlódások reggel és délután, mert egy átgondolt, az igényekhez igazodó és olcsón üzemeltethető tömegközlekedési rendszer lett kialakítva. Ráadásul a városszerkezet tervezésekor is szakítottak az "északon legyenek lakóterületek, délen meg az ipar" szemlélettel.

Egy modern városról, ami képes olyan vállalkozásokat és munkahelyeket bevonzani, amik hazahozzák és itthon tartják a magasan teljesítő középiskoláinkból kibocsájtott fiataljainkat.

Egy sportjáról híres városról, ami büszke sikeres élsportolóira, és kiemelten támogatja a tömegsport egyesületeket.

Egy gondoskodó városról, ami nem hagy egyetlen itt élőt sem elsüllyedni egy rossz döntés, vagy élethelyzet miatt. 

Egy tiszta, rendezett, jól gazdálkodó városról, ahol nincs egyetlen négyzetméter gazos, elvadult önkormányzati terület sem. A turistautakat karbantartják, a dombok korábban elvadult lejtőin haszonállatok legelnek,  jól termő gyümölcsfák nőnek. 

Egy kultúrfővárosról, melynek programjai, rendezvényei, színháza, múzeumai vonzzák az igényes kultúrára éhes emberfőket. Megújult könyvtára egyben kulturális központ is, ahol számos civil szervezet kap infrastruktúrát a működéshez.

Egy egészséges városról, ahol a betegségek megelőzése, az egészséges lakókörnyezet fenntartása kap prioritást minden döntésben.

Ez a város lehetne Esztergom is, mondjuk 2029-ben, tíz év múlva. Arról kellene nagyon sokat beszélnünk, hogy hajlandóak vagyunk-e egy ilyen várost együtt kitalálni, és együtt megteremteni magunknak. 

Nagyon szeretem Weöres Sándor "A teljesség felé" című kötetét, tőle vettem kölcsön ennek a bejegyzésnek is a címét, de annak, aki nem ismerné idekölcsönzöm az egész gondolatot:

"Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."

--